Mantelzorgcafé

Mantelzorgcafé

Locatie: Loayersstrjitte 2 te Gorredijk
Datum: 04/04/2018
Tijd: 14:00  tot  16:00

thema:   welke respijtmogelijkheden zijn er voor mantelzorgers?

De zorg voor een naaste kan veel van de mantelzorger vergen. Er zijn mogelijkheden om de zorg even over te dragen (respijt), maar mantelzorgers staan er vaak niet bij stil of gunnen zichzelf geen tijd om het uit te zoeken. Pas als het water al aan de lippen staat wordt er over nagedacht. Beter is het om goed voorbereid te zijn, zodat er gebruik van respijtmogelijkheden kan worden gemaakt als het nodig is. Tijdens het mantelzorgcafé krijgt u informatie over respijtmogelijkheden van zorgverzekeraar de Friesland, het Gebiedsteam van de gemeente Opsterland en Timpaan Welzijn.

Wanneer:             Woensdag 4 april 2018                                              van 14.00 – 16.00 uur

Waar:                      De Opstap (De Skâns)

Loayersstrjitte 2 te Gorredijk

Voor wie:             alle mantelzorgers in Opsterland

 

Door Wie:           De Friesland Zorgverzekeraar

Gebiedsteam

Timpaan Welzijn

 

——-  Gratis entree   ——

ORGANISATIE:    Gebiedsteam en Timpaan Welzijn

informatie en opgave:

tel. 06 – 51203428, t.kraai@timpaanwelzijn.nl

www.mantelzorgopsterland.nl

 

Opgave graag voor 29 maart a.s.

Er wordt tijdens het mz-cafe gefilmd voor promotiedoeleinden. Maar niet zonder uw toestemming!