Ontmoetingscafé De Bolder

Ontmoetingscafé De Bolder

Locatie: Wiepke Hofstraat 8, Lemmer
Datum: 26/09/2017
Tijd: 19:15  tot  21:00

Ontmoetingscafé De Bolder is een samenwerkingsverband tussen organisaties die in het voormalig Lemsterland werkzaam zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het is een initiatief dat voortkomt uit het Mantelzorgcafé dat door Punt Twa in Lemmer werd georganiseerd.

Ontmoetingscafé De Bolder houdt haar bijeenkomsten in het Dienstencentrum Senioren aan de Wiepke Hofstraat 8 in Lemmer. De bijeenkomsten zullen twee-maandelijks plaatsvinden en zullen steeds een ander thema hebben.

Het is de bedoeling om mantelzorgers, zorgvragers, familieleden, professionals en andere belangstellenden te informeren over verschillende thema’s die op zorg- en welzijnsgebied relevant zijn.

De avonden zullen uit twee gedeelten bestaan: een informatief deel met vaak een gastspreker en daarna een ontspannend gedeelte om ervaringen te delen en elkaar te ontmoeten.

Het eerste “Ontmoetingscafé” zal plaatsvinden op dinsdag 26 september a.s. Gastspreker is deze avond Gerke de Boer, die het onderwerp dementie zal behandelen. Hij houdt lezingen over dementie en schreef de boeken “U woont nu hier” (2008), “Zo doen we dat hier” (2010), “Zwaargewond” (2012), “Het Demente Brein” (2014) en “Die past hier niet” (2016). Ook ontwikkelde hij het e-learning programma “U woont nu hier”. Verder is hij betrokken geweest bij het opstarten van meer dan 100 kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie.

Alle belangstellenden uit De Fryske Marren zijn deze avond welkom in het Dienstencentrum te Lemmer. Aanvang is 19.30 uur, de zaal is vanaf 19.15 uur geopend. Er staat een gratis kopje koffie of thee voor u klaar. Ook de toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder genot van een drankje.

Voor meer informatie, vervangende mantelzorg of vervoer kunt u contact opnemen met Jan Posthumus, coördinator Punt Twa, telefoon 06 – 52 62 52 57 of met Punt Twa Lemmer,

bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00-16.00 uur, telefoon 06 – 46 10 47 75.

De Bolder is een samenwerkingsverband tussen Patyna, Buurtzorg, Hof en Hiem, Suderigge en Punt Twa Lemmer.

We hopen dat we u dinsdag 26 september mogen verwelkomen.