Buur & Co

Buur & Co

Project “Buur & Co: Samenredzaamheid in Gorredijk ”

Buur & Co is in 2013 van start gegaan in de gemeente Opsterland. Inmiddels nemen 20 deelnemers hieraan deel. Buur & Co gaat uit van het principe dat het fijn is om hulp te krijgen en dat het net zo fijn is iets terug te doen. Doel van het project is de samenredzaamheid in de buurt te vergroten en eenzaamheid tegen te gaan.

KeyRing Network
Het project Buur & Co is gebaseerd op de methode Keyring Network. Dat is een methode die in Engeland is ontwikkeld. Een KeyRing Network is een netwerk van acht tot tien personen die dicht bij elkaar in de buurt wonen en elkaar ondersteunen waar dat nodig is. Het netwerk kan terugvallen op een “vrijwilliger plus” (een gespecialiseerde vrijwilliger) die op zijn of haar beurt weer kan steunen op een professional.

De gemeente vroeg in 2011 aan Timpaan Welzijn om uit te proberen of het mogelijk is in de gemeente Opsterland de methodiek Keyring Network toe te passen en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. Het project is twee jaren gevolgd door een onderzoeker van de Wmo-werkplaats Noord. Op 3 december 2015 werd tijdens een slotconferentie van de Wmo Werk-plaats de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd.

Het project Buur & Co maakt onderdeel uit van de integrale aanpak eenzaamheid . Timpaan Welzijn werkt hierbij samen met De Friese Wouden, ZuidOostZorg, Talant / Wil, Rode Kruis, Zienn, MEE Friesland, GGZ Friesland, Elkien en het gebiedsteam. Met subsidie van Coalitie Erbij is over het project een film gemaakt. Meer informatie over het project is te verkrijgen bij projectleider Willie Oldengarm of opbouwwerker Otto Veenstra.