Coördinator sociale regie

Coördinator sociale regie

Het coördineren van complexe casuïstiek vraagt kennis en ervaring op diverse terreinen, daadkracht, het meedenken met gebiedswerkers, je onafhankelijk opstellen, out of the box kunnen denken en een stimulerende houding. Bijna dagelijks moeten er oplossingen gevonden worden voor uitdagingen die zich aandienen. En dan helpt het als er iemand met ervaring aan het roer staat.

Timpaan Welzijn heeft meerdere werkers in dienst met jarenlange ervaring. Van de coördinatoren van Timpaan kunt u verwachten dat zij:

  • Een ruime ervaring hebben met betrekking tot alle aspecten van complexe casuïstiek;
  • Gebiedswerkers kunnen coachen en sturen op beoogde resultaten;
  • Richting kunnen geven aan de ontwikkeling van de werkwijze van de gebiedswerker;
  • Kennis hebben van instrumenten en landelijke ontwikkelingen met betrekking tot complexe casuïstiek;
  • Intermediair zijn tussen uitvoerende professionals, formele en informele partners en de gemeentelijke organisatie;
  • Kunnen opereren in een complexe omgeving waarbij belangentegenstellingen tussen verschillende partijen veelvuldig voorkomen;
  • Strategische keuzes kunnen voorbereiden en deze op tactisch niveau kunnen afstemmen en doorzetten met maatschappelijke partners;
  • Een ruime ervaring hebben op de beleidsterreinen zorg, werk, welzijn en wonen en met projectmanagement.
  • Adviesfunctie aan gemeenten en kwartiermaker en in beleidsontwikkeling.