Duomeren de Fryske Marren

Duomeren de Fryske Marren

Duomeren de Fryske Marren

Bij het project Duomeren is iedereen toegankelijk om samen met een Sociaal Bruggenbouwer talenten en kwaliteiten te vertalen naar vrijwilligerswerk. De Sociaal Bruggenbouwer en deelnemer doorlopen gezamenlijk het traject. De Sociaal Bruggenbouwer laat de deelnemer zijn wensen en talenten (her)ontdekken en zorgt er als een bruggenbouwer voor dat hij deze wensen en talenten kan vertalen in vrijwilligerswerk. Het doel van het traject is dat de deelnemer MEER inzicht krijgt in zijn talenten en kwaliteiten en deze MEER weet te benutten. Tevens moet het traject ervoor zorgen dat de deelnemer door middel van vrijwilligerswerk weer MEER participeert in de samenleving en dat dit zorgt voor MEER uitzicht op betaald werk.

Focus op talent

De reden dat een burger behoefte heeft aan passend vrijwilligerswerk is heel divers. Zich zinvol voelen, deelnemen aan de samenleving, sociale contacten opdoen kunnen hier de reden van zijn. Deze burgers worden veelal op hun beperking benaderd, terwijl ze net als iedereen, talenten en kwaliteiten bezitten die zeer waardevol zijn voor de samenleving en vrijwilligersorganisaties. Met hun bijzondere kwaliteiten en vaardigheden kunnen ze een verrassende kijk op de organisatie leveren en een extra helpende hand bieden. Een potentiële win-win situatie voor vrijwilliger én organisatie wordt dus nog lang niet altijd benut. Vaak hebben organisaties (onterecht) het beeld dat vrijwilligers die extra ondersteuning vragen te veel tijd en/of begeleiding kosten. Het project wil met behulp van vrijwillige Sociaal Bruggenbouwers deze twee doelgroepen aan elkaar verbinden.

Verloop traject

De deelnemer wordt voor een periode van ongeveer zes maanden gekoppeld aan de Sociale Bruggenbouwer. Tijdens de eerste twee maanden van het traject leren ze elkaar kennen door het ondernemen van activiteiten die bij de deelnemer past. Zo kan de Bruggenbouwer de talenten van de deelnemer inventariseren. Vervolgens ondersteunt hij de deelnemer om deze talenten te vertalen naar passend vrijwilligerswerk. Als de deelnemer gekoppeld is aan vrijwilligerswerk kan ervoor gekozen worden dat de Bruggenbouwer een korte periode meedraait bij het vrijwilligerswerk ter ondersteuning. De organisatie wordt hierdoor ook ondersteund bij het optimaal benutten van de kwaliteiten van de deelnemer. Naast het ondersteunen bij het vrijwilligerswerk, denkt de Bruggenbouwer met de deelnemer mee hoe het vrijwilligerswerk meer uitzicht kan geven op betaald werk en/of sociale contacten.

Duomeren in De Fryske Marren

Binnen de gemeentes De Fryske Marren kent het duo-traject verschillende varianten, light-, medium- en strong traject. Bij een medium en strong traject is er naast de vrijwillig Sociaal Bruggenbouwer een professional actief. Dit omdat de situatie van de deelnemer minder stabiel is en er problemen zijn op verschillende levensgebieden. De ondersteuning richting de deelnemer is vrijwillig waar het kan en professioneel waar het moet.
Heeft u interesse of vragen, dan kunt u contact opnemen met:
Judith Velhuizen
Email: j.veldhuizen@timpaanwelzijn.nl
Tel. 06 52 68 02 28