Integratie nieuwkomers in Achtkarspelen

Integratie nieuwkomers in Achtkarspelen

De gemeente Achtkarspelen staat voor de uitdaging om in de komende jaren zo’n tweehonderd vergunninghouders te huisvesten. Om deze nieuwkomers optimaal te laten integreren, koos de gemeente in 2017 voor de ‘Doen wat nodig is’-aanpak van Timpaan Welzijn.

De dorpen in Achtkarspelen vormen een hechte gemeenschap. De komst van een aantal nieuwkomers zorgde in sommige dorpen voor  reuring: ‘onbekend maakt onbemind’.  Belangrijke uitdaging was om bij de dorpsbewoners het vertrouwen te winnen voor de komst van vergunninghouders als nieuwe buren zodat inwoners de kans krijgen de nieuwkomers welkom te heten en de nieuwkomer zich welkom voelt.

Samenspel gevraagd

Succesvolle integratie van nieuwkomers vraagt om samenspel. Tussen inwoners, maatschappelijke organisaties én bedrijfsleven. Maar ook van de nieuwkomers wordt wederkerigheid gevraagd. Daarnaast kent elk dorp z’n eigen samenlevingsdynamiek, -cultuur en –karakter: maatwerk is daarom belangrijk.

Draagvlak en betrokkenheid

Om een succesvolle integratie van de nieuwkomers mogelijk te maken, start onze aanpak in Achtkarspelen bij het creëren van een sociaal maatschappelijk netwerk. We organiseren een mix aan activiteiten om te bouwen aan betrokkenheid, verdraagzaamheid en goed burgerschap. Een effectieve en gezamenlijke aanpak bij incidenten is hier onderdeel van.

Actieplan nieuwkomers

Met een actieplan geven we inhoud en vorm aan de periode dat een nieuwkomer zich vestigt in de gemeente. Deze acties richten zich op taal, eerste contacten, informatie en voorlichting, ontmoeting en uitwisseling. We maken gebruik van de energie en de talenten die bij bewoners en nieuwkomers aanwezig zijn. En we leggen dwarsverbanden met de plaatselijke activiteiten die er al zijn.

Organisatie, samenwerking en verbinding

Al deze activiteiten vergen een gestructureerde aanpak én een goede samenwerking. Als regievoerder zorgt Timpaan voor verbinding en samenhang. We maken hierbij gebruik van de kennis en inzet van collega welzijnsinstellingen, scholen, dorpsbelangen, woningbouwcorporaties, kerken, jeugd- en dorpenteams en verenigingen.

Ook op zoek naar een gestructureerde aanpak voor een succesvolle integratie van nieuwkomers? We lichten onze aanpak graag toe in een presentatie.