Jongerenwerk in de gemeente Noardeast-Fryslân regio Ferwert

Jongerenwerk in de gemeente Noardeast-Fryslân regio Ferwert

 • Jeugdadviesraad
  De jongerenwerker van Timpaan Welzijn helpt onder andere de Jeugdadviesraad (JAR). Deze raad volgt het gemeentelijke beleid ten aanzien van de jongeren kritisch en adviseert waar nodig.
 • Ondersteuning
  De jongerenwerker heeft regelmatig  contact met de jeugdsozen in de gemeente en helpt de vrijwilligers, jongeren, bij het zo goed mogelijk laten draaien van de sozen en bij het organiseren van activiteiten.
 • Ambulant werk & jongerencoaching
  De jongerenwerker onderhoudt contact met het gebiedsteam en de politie om op de hoogte te zijn van wat er speelt en zo nodig bij te dragen aan oplossing van deze problemen. Ook bestaat de mogelijkheid om individuele jongeren (preventief) te coachen wanneer deze problemen ervaren op school of in hun privé situatie. Ook is de jongerenwerker regelmatig op straat te vinden om daar de vinger aan de pols te houden, signaleren, en waar nodig gedrag in de openbare ruimte bij te sturen.
 • Meer weten?
  Bezoek de Intro in Ferwert of neem contact op met Otto Veenstra.