Jongerenwerk in de gemeente Noardeast-Fryslân regio Kollum

Jongerenwerk in de gemeente Noardeast-Fryslân regio Kollum

De jongerenwerkers van Timpaan Welzijn werken ambulant en zoeken jongeren op in de dorpen, op scholen, op straat, in de jeugdsozen, caravan & keten. En ze hebben contact met jongeren via social media. De jongerenwerker kent en begrijpt de leefwereld van jongeren. Ze staan voor het belang van de jongere(n) en werken samen met o.a. scholen, het gebiedsteam, de politie en de gemeente. De jongerenwerkers van Timpaan dagen jongeren van 10 tot 23 jaar uit om zelf keuzes te maken en initiatief te nemen. Zij weten wat hen beweegt; helpen hun talenten te benutten, eigen verantwoordelijkheid te nemen en weerbaarheid te vergroten. Jongerenwerkers helpen bij vragen en bieden een luisterend oor aan jongeren om weer lekker in hun vel te zitten.

Jongerenparticipatie

Het adviseren, informeren en ondersteunen van activiteiten voor en door jongeren is een taak van de jongerenwerker. De jongerenwerkers stimuleren jongeren zelf en/of met behulp van oudere vrijwilligers activiteiten te organiseren in eigen dorp, dorpshuis of jeugdsoos.

Jongerencoaching

De jongerencoach gaat naast de jongere staan en sluit aan bij zijn actuele levenssituatie. Vanuit contact, vertrouwen, geduld en vasthoudendheid wordt gezocht naar het verbeteren van de mogelijkheden op verschillende leefgebieden. Samen met de jongere wordt een plan gemaakt met realistische doelen met betrekking tot:
• school en opleiding en persoonlijke (talent) ontwikkeling
• (vrijwilligers)werk
• sociale steun netwerk / ouders familie
• wonen
• fysieke en psychische gezondheid
• vrije tijd
• sociale contacten
• financiën

Voorlichting

Heb je vragen of zit je ergens mee? De jongerenwerkers zijn er voor jou! Ze praten veel met jongeren over allerlei zaken zoals alcohol, drugs, seks of schulden. Heb je problemen met je ouders of school? Wil je hier meer informatie over of gewoon even een praatje? Bereik ons via de social media, spreek ons aan in de jeugdsozen, op straat of op school.