Jongerenwerk in Opsterland

Jongerenwerk in Opsterland

 • Jongerencentra
  Door middel van het betrokken zijn bij een jeugdsoos of het organiseren van activiteiten in het eigen dorp hebben jongeren de mogelijkheid te leren omgaan met verantwoordelijkheden, het maken van afspraken, organiseren, conflicten oplossen. Hierdoor wordt de persoonlijke én sociale ontwikkeling van jongeren gestimuleerd. Daarnaast worden duidelijke grenzen aangegeven en, indien nodig, hun belangen behartigd. Ook wordt hierdoor ingespeeld op de vraag en behoefte van jongeren aan vrijetijdsbesteding en een ontmoetingsplek. Accommodaties bieden het jongerenwerk de mogelijkheid op een laagdrempelige manier contact te onderhouden met verschillende jongeren en vroegtijdig knelpunten op weg naar volwassenheid te signaleren. Jongerenwerkers en sociaal barbeheerders begeleiden jongeren naar volwassenheid en actief burgerschap.
 • Ambulant Jongerenwerk
  Het ambulante jongerenwerk omvat alle werkzaamheden voor en met jongeren, die niet vanuit de accommodaties plaatsvinden. Het jongerenwerk bezoekt jongeren in hun leefwereld, op straat, school en in de dorpen, maar ook in hun digitale leefwereld. Hierdoor is het jongerenwerk sterk in signaleren, voorlichting, preventie en is als gevolg daarvan een waardevolle netwerkpartner voor o.a. het gebiedsteam, de politie, de gemeente en het gebiedsteam.
 • Jongerencoaching
  De jongerencoach gaat naast de jongere staan en sluit aan bij zijn actuele levenssituatie. Vanuit contact, vertrouwen, geduld en vasthoudendheid wordt gezocht naar het verbeteren van de mogelijkheden op verschillende leefgebieden. Samen met de jongere wordt een plan gemaakt met realistische doelen met betrekking tot:
  • school en opleiding en persoonlijke (talent) ontwikkeling
  • (vrijwilligers)werk
  • sociale steun netwerk / ouders familie
  • wonen
  • fysieke en psychische gezondheid
  • vrije tijd
  • sociale contacten
  • financiën
 • Voorlichting
  Heb je vragen over alcohol, drugs, seks of schulden? Heb je problemen met je ouders of school? Wil je hier meer informatie over of gewoon even een praatje? De jongerenwerkers zijn er voor jou. Bereik ons via de sociale Media, spreek ons aan in de jeugdsozen, op straat of op school.
 • Stage
  Informeer ook eens naar de mogelijkheden voor een stageplek; zowel maatschappelijke stages, snuffelstages, praktijkwerk en (half) jaarstages zijn mogelijk binnen het jongerenwerk.
 • Volg jongerenwerk via social media                                                   Wil je meer weten van het Jongerenwerk? Heb je leuke ideeën voor activiteiten? Wil je dat het Jongerenwerk ook eens bij jou langs komt? Neem dan even contact op met het jongerenwerk.
 • Jongerenwerk Opsterland op twitter