Jongerenwerk in Weststellingwerf

Jongerenwerk in Weststellingwerf

Het jongerenwerk van Timpaan Welzijn Weststellingwerf sluit aan bij de wensen en behoeften van jongeren. De jongeren denken en werken mee aan de activiteiten die worden georganiseerd, of organiseren onder begeleiding hun eigen activiteit. Ze zoeken de jeugd actief op in hun eigen omgeving, daar horen ook Facebook, Twitter en WhatsApp bij en natuurlijk onze jongerencentra.

Het doel van Jongerenwerk: kennismaken met nieuwe jongeren en huidige contacten onderhouden. Bij het jongerencentrum kunnen jongeren zonder afspraak binnenlopen en vragen stellen over dingen die hen bezig houden of waar zij zich geen raad mee weten. Bellen of mailen mag ook. Wanneer jongeren aangeven behoefte te hebben aan specifieke hulpverlening verwijzen de jongerenwerkers door naar één van onze samenwerkingspartners. We zijn er voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Tot slot neemt het jongerenwerk deel aan een netwerk rond integrale veiligheid, waar ook gemeente en politie deel van uitmaken.

Jongerencentrum M!X
Tjerk Hiddesstraat 1 8471 BW Wolvega
Tel.: 0561-611744 | www.mixwolvega.nl

Beheer: Sheila Hankel

Jongerencentrum To-B
Hellingstraat 2B, 8391 AD, Noordwolde
Tel.: 0561-431676 | www.jc2b.nl

Beheer: Marijke Schuemie

Contactpersonen Wolvega:

  • Rinske Kootstra
  • Linda Mittendorff
  • Nathalie den Besten

Contactpersonen Noordwolde:

  • Sandra Bon