Maatschappelijke begeleiding statushouders Opsterland

Maatschappelijke begeleiding statushouders Opsterland

Tientallen statushouders kregen in de afgelopen jaren een woning aangeboden in Opsterland. De gemeente is er alles aan gelegen om nieuwkomers goed te laten integreren. De maatschappelijke begeleiding vanuit Timpaan Welzijn vormt hierin de linking-pin.

Ondersteuning vrijwilligers

Hoe regel je een school voor je kinderen, bij wie kun je terecht als je ziek bent en mag je in Nederland de buren zomaar aanspreken voor een praatje? Enkele tientallen vrijwilligers zetten zich in om nieuwkomers snel thuis te laten voelen. Timpaan Welzijn werft, traint, begeleidt en ondersteunt deze vrijwilligers. Onze vrijwilligers begeleiden de statushouders onder meer bij:

  •  Het inrichten van een woning
  •  Het behandelen van post en administratie
  •  Bankzaken
  •  Verzekeringen
  •  Aanvragen huur- en zorgtoeslag
  •  Organiseren van medische zorg
  •  Hulp bij het leren van de Nederlandse taal
  •  Inloopspreekuur voor nieuwkomers

Structuur en samenhang bij de integratie

De inzet van Timpaan Welzijn en haar vrijwilligers geeft structuur en samenhang aan het integratieproces. We werken met elkaar vanuit één vertrekpunt. Volwassenen gaan zo snel mogelijk naar inburgeringscursus, hun kinderen zo snel mogelijk naar school. Daarnaast kijken vrijwilliger en nieuwkomer samen naar de mogelijkheden en kansen op het gebied van wonen, (vrijwilligers)werk, vrijetijdsbesteding en de opbouw van een sociaal netwerk.

Resultaat: snellere integratie, meer draagvlak

Deze aanpak, met inzet vanuit de eigen omgeving, zorgt voor een snellere integratie, maar vergroot ook draagvlak onder de bewoners. Dankzij Timpaan Welzijn vinden nieuwkomers langzaam hun draai in hun nieuwe woonplaats, ze leren de taal, onze gewoontes en hebben ook hun administratie op orde.