Mantelzorg in Opsterland

Mantelzorg in Opsterland

Mantelzorgsteunpunt
In Opsterland wordt bij mantelzorgondersteuning gezorgd voor ondersteunende maatregelen. De mantelzorger en zorgvrager zijn bekend met en maken gebruik van deze maatregelen. Er is (h)erkenning van de mantelzorger door de professionele en de informele zorg, het indicatieorgaan en de netwerken rond de zorgvrager in het algemeen. Het mantelzorgsteunpunt zorgt voor goede afstemming en samenhang in werkprocessen en voorzieningen. Door het bieden van steun en informatie aan mantelzorgers, alsmede het betrekken van mantelzorgers bij (de organisatie van) activiteiten, kan een sociaal isolement doorbroken worden.

Een aantal van onze activiteiten:

  • Activiteiten jonge mantelzorgers
  • Respijtzorg
  • Mantelzorgcaf√©
  • Dag van de Mantelzorg
  • Website & mantelzorgnieuwsbrief