Mantelzorgondersteuning gemeente Noardeast-Fryslân regio Kollum en Ferwert

Mantelzorgondersteuning gemeente Noardeast-Fryslân regio Kollum en Ferwert

Mantelzorgers zorgen intensief en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd. Mantelzorg; daar kies je meestal niet voor, het overkomt je. Soms heel snel van de ene op de andere dag, soms geleidelijk doordat de beperkingen van een naaste langzaam toenemen

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

Zorgt u voor een partner, vriend(in), kind, buurman, buurvrouw? Dan kunt u vragen of u begeleid en geholpen kunt worden bij het uitvoeren van deze zware taak.

Timpaan Welzijn biedt ondersteuning aan mantelzorgers in de regio’s Ferwert en Kollum. Het pakket van diensten voeren we uit in samenwerking met de gemeenten in Noordoost Friesland en de collega instelling Het Bolwerk.

Timpaan Welzijn maakt deel uit van de gebiedsteams waar ze het aanspreekpunt zijn voor mantelzorgondersteuning. Die ondersteuning bieden we op verschillende manieren:

  • door uw vragen te beantwoorden, telefonisch of in een persoonlijk gesprek bij u thuis;
  • door u te voorzien van advies en informatie via de Nieuwsbrief;
  • door bijeenkomsten te organiseren zoals de Dag van de Mantelzorg;
  • door te bemiddelen naar praktisch hulp van vrijwilligers;
  • door te verwijzen naar andere organisaties die hulp en ondersteuning kunnen bieden.

Contactpersoon mantelzorg: 

Regio Kollum:
Annet Boonstra