Mentorproject BIJDEHAND

Mentorproject BIJDEHAND

‘BIJDEHAND’ is een mentorproject voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar, die in de gemeente Opsterland wonen, die op dit moment een moeilijke thuissituatie hebben en die hier tijdelijk een steuntje in de rug bij kunnen gebruiken. Dit doordat ze bijvoorbeeld gepest worden, onzeker zijn, de ouders gescheiden zijn of thuis financiële moeilijkheden hebben. BIJDEHAND wil deze kinderen laten ontdekken waar ze goed in zijn, wat hun talenten zijn en waarom ze er mogen zijn!

Het kind wordt, gedurende een periode van 6 tot 9 maanden, gekoppeld aan een mentor. De mentoren van Bijdehand nemen deze kwetsbare kinderen letterlijk en figuurlijk bij de Hand. Door het delen van dezelfde passie, talenten en hobby’s kan de mentor het kind in zijn kracht zetten. Tevens gebruiken ze hun eigen levenservaring om kinderen een rugzak vol bagage voor de toekomst te geven.

Eén dagdeel per week gaan ze spelenderwijs aan de slag om het kind weer te laten groeien in zijn/haar zelfbeeld of op sociaal vlak. Ze ondernemen samen leuke activiteiten en werken aan doelen die belangrijk zijn voor het kind. Bijvoorbeeld het stimuleren van bewegings- en sportactiviteiten, om te gaan met pestgedrag, social media of de mentor helpt om meer aansluiting te vinden bij leeftijdsgenootjes. Het kind staat centraal en er wordt naar hem/haar geluisterd. Het kind heeft een vast persoon waarvan hij/zij dé extra aandacht krijgt die hij/zij op een bepaald moment nodig heeft; Iemand die ‘van hen’ is.

Dankzij het mentorprogramma BijdeHand zitten kinderen weer lekker in hun vel, ontwikkelen ze veerkracht, worden ze vrijer en ondernemender, verleggen ze grenzen en ontdekken ze hun kwaliteiten.  Zo leggen ze  een  basis voor een goede toekomst.  Belangrijkste is dat het kind leert om weer plezier te hebben in zijn vrije tijd. De mentor wordt begeleid door Timpaan Welzijn.

Heeft of kent u een kind die tijdelijk een positieve steun in de rug kan gebruiken? of wilt u mentor worden? Neem dan contact op met Timpaan Welzijn,  bijdehandopsterland@timpaanwelzijn.nl of 0515 – 421313

BijdeHand is een mentorproject van Timpaan Welzijn.