Netwerkcoach

Netwerkcoach

Netwerkcoach

Is het sociale netwerk van de eenzame burger niet groot, dan kan Timpaan Welzijn helpen door de inzet van een netwerkcoach. Samen met deze getrainde vrijwilliger worden gewenste doelen gesteld en wordt gewerkt aan het versterken van de eigen sociale omgeving. Desgewenst aangevuld met het netwerk van de netwerkcoach.

De netwerkcoach is niet een vriend of vriendin, of iemand die iedere week een kopje koffie komt drinken. Het is iemand die bij de persoon thuis komt en helpt om gedurende een aantal maanden (maximaal 9), aan de sociale contacten te bouwen. Een professional van Timpaan Welzijn verzorgt de intake*, waarna er met een getrainde vrijwilliger volgens een beproefde methode aan de slag wordt gegaan. Het begint altijd bij het bepalen van de wensen. Eens in de twee weken komt de coach op bezoek (1,5-2 uur) en in de tussentijd wordt er gewerkt aan de gestelde doelen, aan de hand van een map met werkbladen. Angelina heeft gebruik gemaakt van een netwerkcoach.

Lees Angelina haar verhaal
Angelina Geerman uit de gemeente Opsterland wilde graag meer contacten en vond hulp bij een netwerkcoach. ‘Ik vond het moeilijk om mensen te benaderen.’

Angelina is afkomstig uit Aruba en woont nu in een dorp onder de rook van Drachten met haar zoon van 15 en dochter van 6. Naast de opvoeding voor haar kinderen volgt zij een opleiding aan de NHL te Leeuwarden. ‘Nog geen jaar geleden kende ik hier niemand, ik had het druk met school.’ De opvoeding en de studie waren voor haar een excuus om niet te hoeven praten en in te gaan op uitnodigingen.

Nu, een jaar later, is er veel veranderd voor Angelina. ‘Ik vond het altijd moeilijk om mensen te benaderen en vragen te stellen. Ik was bang om als bemoeial over te komen. Tijdens de cursus ‘Natuurlijk een Netwerkcoach’ heb ik geleerd vragen te stellen en in de praktijk geoefend eenvoudige gesprekken te voeren, bijvoorbeeld met de buren. Het werd helemaal niet als bemoeien gezien, maar als belangstelling.’

Een van de opdrachten die zij tijdens de cursus kreeg was het in kaart brengen van haar netwerk. ‘Ik had meer mensen om mij heen dan ik dacht. Vriendinnen, studiegenoten, familie, buren, de crècheleidster. Ik toon nu meer initiatief en daardoor zijn mijn contacten verdiept. Ik heb zelfs een nieuwe relatie!’

Ook het zelfbeeld van Angelina is een stuk positiever geworden. ‘Jezelf veranderen gaat niet vanzelf. Met hulp van mijn netwerkcoach is dit gelukt. Ik zou zelf niet op het idee zijn gekomen om naar een netwerkcoach te gaan. Een aardige mevrouw op het gemeentehuis die echt interesse in mij had, heeft mij doorverwezen. Het zou goed zijn als meer mensen van een netwerkcoach afweten. Zij kunnen heel goed signaleren of iemand zo’n steuntje in de rug nodig heeft.’

Voor wie?
De methode is geschikt voor iedereen die door omstandigheden (tijdelijk) een gemis aan contacten ervaart. Bijvoorbeeld:

  • mantelzorgers;
  • sociaal geïsoleerde ouderen;
  • mensen met een psychiatrische achtergrond;
  • mensen met een langdurige ziekte of handicap;
  • mensen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt waardoor het sociale netwerk grotendeels is verdwenen.

Meer weten over netwerkcoaching? Neem contact op met:
DDFK: Grejanne Dijkema
Opsterland: Grejanne Dijkema en Tineke Wassenaar

*In sommige situaties kan het voorkomen dat de professional het traject begeleidt.

De website van Movisie geeft meer informatie over eenzaamheid en netwerkcoaching, net als de onderstaande video.