Ondersteuning vrijwilligers Opsterland

Ondersteuning vrijwilligers Opsterland

Er wordt meer verwacht van de inwoner wat betreft samenredzaamheid en wederkerigheid. Door de toenemende vergrijzing en ontgroening in de dorpen is het echter niet altijd eenvoudig om het (lokale) vrijwilligerswerk en het ledenbestand van verenigingen op peil te houden.

De begeleiding van Timpaan Welzijn is gericht op het professionaliseren, ontwikkelen en vernieuwen van de vrijwillige inzet. Onderlinge afstemming en samenwerking van vrijwilligersorganisaties wordt gestimuleerd. Ook onderwerpen als het aansluiten van de vraag naar vrijwillige inzet op de mogelijkheid van de vrijwilliger, het op peil houden van (de betrokkenheid van) het ledenbestand en de afstemming van bestaande en nieuwe activiteiten op de behoeften van inwoners worden onder de aandacht gebracht. Vragen over deskundigheidsbevordering worden beantwoord.

Timpaan Welzijn biedt als adviseur via de methode Vrijwillige Inzet, Goed Geregeld vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid om hun kwaliteit te laten zien door het NOV keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld te behalen.

Informatie en advisering aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
Timpaan Welzijn heeft een vraagbaak- en adviesfunctie voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Opsterland. Informatie geven over onder andere regelingen, subsidies, fondsen en relevante websites is daarbij ondersteunend.

Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.
Als informatie en advies niet genoeg is, kan op aanvraag ook nadere ondersteuning worden geboden. Dit geldt voor alle vrijwilligersorganisaties in Opsterland van muziekvereniging, vrijwillige thuishulp tot speeltuinverenigingen. Ondersteuning kan worden geboden bij bestuurlijke problemen, het maken van een plan van aanpak, het genereren van geld, fondsaanvragen of een tekort aan leden of vrijwilligers. Met vrijwilligersorganisaties worden contacten onderhouden, om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en te kunnen reageren op signalen.