Opbouwwerk in gemeente Noardeast-Fryslân regio Ferwert en regio Kollum

Opbouwwerk in gemeente Noardeast-Fryslân regio Ferwert en regio Kollum

  • Het opbouwwerk is een schakel tussen bewoners en organisaties en ondersteunt de bewoners wanneer dat nodig is, met name in het werven en organiseren van vrijwilligers. De bewoners doen zoveel mogelijk zelf.
  • Betrekt kwetsbare groepen bij de samenleving: biedt individueel begeleiding en stimuleert zelfredzaamheid;
  • Mobiliseert en ondersteunt bewoners bij de aanpak van knelpunten in de buurt;
  • Brengt partijen bij elkaar en ondersteunt burgerinitiatieven;
  • Is het aanspreekpunt voor vrijwilligers en organisaties die in de dorpen actief zijn;
  • Initieert en/of draagt bij aan preventieve activiteiten.