Opbouwwerk in Opsterland

Opbouwwerk in Opsterland

 • MOVISIE
  Opsterland stimuleert het betrekken van de bewoners bij de gemeente. Hoe? Dat is beschreven in de brochure MOVISIE. Ook de rol van Timpaan Welzijn als intermediair en ondersteuner van deze bewoners komt aan bod. Het beschrijft o.a. een aantal projecten waar het opbouwwerk actief bij betrokken is.
 • Dorpsgericht werken in Opsterland
  Timpaan Welzijn ondersteunt de dorpssteunpunten, daarnaast ondersteunen wij bewoners of organisaties bij het opzetten van intiatieven in de dorpen.
 • Preventief huisbezoek
  Vrijwillige seniorenvoorlichters bezoeken ouderen van 75+ en geven voorlichting over mogelijkheden en voorzieningen. Dit alles om te stimuleren dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Inzicht in hun wensen en behoeften is belangrijk en Timpaan Welzijn heeft hierin een coördinerende rol.
 • Mantelzorg
  Mantelzorgers zorgen voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Samen met de gemeente organiseert Timpaan Welzijn diverse activiteiten voor hun zoals:de Dag van de Mantelzorg, nieuwsbrieven en het respijtweekend. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van de mantelzorg.