Ouderenwerk in Opsterland

Ouderenwerk in Opsterland

 • Activiteitencentra
  De activiteitencentra in Gorredijk, Beetsterzwaag en Ureterp zijn een belangrijke ontmoetingsplaats voor jong en oud. Elk seizoen worden er cursussen georganiseerd zoals: biljarten, schilderen, gymnastiek, volksdans, koffieochtenden, Beweeg u Fit, Engelse les, tekenen en computercursussen. De vrijwilligers worden, op verzoek, door onze medewerkers ondersteunt.
 • Preventief Huisbezoek
  Vrijwillige seniorenvoorlichters bezoeken ouderen van 75+. Zij geven ze informatie, ze vragen naar knelpunten en zorgen indien nodig voor juiste doorverwijzing naar hulpverlening.
 • Samen Uit
  De activiteit ‘Samen Uit’ biedt de mogelijkheid aan alleenstaande mannen en vrouwen uit Opsterland om op een ongedwongen manier nieuwe contacten te maken, eenzaamheid te doorbreken en het leven door eigen inzet te veraangenamen. Via ‘Samen Uit’ kan men in contact komen met anderen om samen iets te ondernemen of zomaar gezelligheid te delen. Er zijn vele mogelijkheden, zoals maandelijks uit eten gaan, een activiteit gericht op gezelligheid, sport, uitgaan (o.a. toneel, concert) of creatieve activiteiten.
 • Studiekring
  De studiekring is er voor 55 plussers die het prettig vinden om samen met leeftijdsgenoten eens uit te zoeken hoe bepaalde zaken in elkaar zitten. Het gaat om onderwerpen aan eigen inzicht en ervaring te toetsen, informatie te verzamelen en nieuwe gegevens te bestuderen. Thema’s als voeding, veiligheid, zingeving, geschiedenis, wonen, milieu, reizen, inspraak van ouderen, wereldgodsdiensten, poëzie, gezondheid, literatuur kunnen bijvoorbeeld besproken worden.