Ouderenwerk in Opsterland

Ouderenwerk in Opsterland

  • Activiteitencentra
    De activiteitencentra in Gorredijk, Beetsterzwaag en Ureterp zijn een belangrijke ontmoetingsplaats voor jong en oud. Elk seizoen worden er cursussen georganiseerd zoals: biljarten, schilderen, gymnastiek, volksdans, koffieochtenden, Beweeg u Fit, Engelse les, tekenen en computercursussen. De vrijwilligers worden, op verzoek, door onze medewerkers ondersteunt.
  • Studiekring
    De studiekring is er voor 55 plussers die het prettig vinden om samen met leeftijdsgenoten eens uit te zoeken hoe bepaalde zaken in elkaar zitten. Het gaat om onderwerpen aan eigen inzicht en ervaring te toetsen, informatie te verzamelen en nieuwe gegevens te bestuderen. Thema’s als voeding, veiligheid, zingeving, geschiedenis, wonen, milieu, reizen, inspraak van ouderen, wereldgodsdiensten, poëzie, gezondheid, literatuur kunnen bijvoorbeeld besproken worden.