Ouderenwerk in Weststellingwerf

Ouderenwerk in Weststellingwerf

Het ouderenwerk van Timpaan Welzijn Weststellingwerf biedt verschillende vormen van dienstverlening en activiteiten aan voor ouderen.

  • Ouderenadviseur: geeft persoonsgerichte informatie, advies, begeleiding en ondersteuning.
  • Preventief Huisbezoek: informatie geven over voorzieningen, regelingen en diensten die voor ouderen van belang zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.
  • Seniorenvoorlichters: vrijwilligers die praktische hulp bieden bij: administratieve zaken, aanvraag van voorzieningen, bezwaarprocedures etc.
  • Activerende en ondersteunende begeleiding: vrijwilligers die individuele ondersteuning bieden na: verlies, ziekte, verhuizing of als u als mantelzorger even vrijaf wil.