Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+

In het kader van Preventief huisbezoek worden in Opsterland ouderen van 75 jaar of ouder, die daar prijs op stellen, bezocht door vrijwillige seniorenvoorlichters.

De vrijwilligers stellen aan de ouderen vragen over een aantal onderwerpen zoals de woonsituatie, de woonomgeving, gezondheid, sociale contacten, zelfredzaamheid, mantelzorg enz.. Op deze manier wordt er over het algemeen inzicht gekregen in de wensen en behoeften van ouderen. Maar belangrijker is dat er ook individuele wensen en vragen naar voren komen. Het is mogelijk dat de seniorenvoorlichter daar direct antwoord op kan geven of de oudere(n) kan doorverwijzen. Maar soms is het nodig dat het Gebiedsteam wordt ingeschakeld voor een vervolgbezoek.

Wat levert Preventief huisbezoek op?

Het doel van Preventief huisbezoek is het stimuleren van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de ouderen, waardoor zij zelfstandig (kunnen) blijven wonen. De seniorenvoorlichters besteden aandacht aan de eigen verantwoordelijkheid van de ouderen en aan het anticiperen op het ouder worden.

De seniorenvoorlichters zijn geschoold en weten welke veranderingen er zijn geweest in de zorg per 2015. Zij vertellen de ouderen wat het Gebiedsteam is en laten het kaartje met de contactgegevens van het Gebiedsteam altijd achter. Als de seniorenvoorlichter een vervolgbezoek van het Gebiedsteam nodig acht, dan wordt daarvoor toestemming gevraagd van de oudere. Vervolgens neemt de coördinator contact op met het Gebiedsteam.

Preventief huisbezoek is vooral waardevol als vindplaats voor (overbelaste) mantelzorgers, eenzaamheid en andere problemen.