Punt Twa Fryske Marren

Punt Twa Fryske Marren

Punt Twa De samenleving krijgt steeds meer verantwoordelijkheden met betrekking tot het zorgen voor elkaar. Hierdoor neemt de druk op mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) toe. Punt Twa in Balk, Joure en Lemmer ondersteunt door middel van informatie en advies op het gebied van vrijwillige inzet, mantelzorg en regelhulp op diverse terreinen. Deze inzet is gericht op het zo goed mogelijk toerusten van burgers, mantelzorgers en vrijwilligers (organisaties).

Punt Twa heeft een inloopspreekuur voor sociaal-juridische vraagstukken, waarbij waar mogelijk wordt doorverwezen naar de diensten van vrijwilligersorganisaties zoals Versus en Humanitas. Wanneer dit niet mogelijk is, bieden we zelf ondersteuning. De inzet vanuit Punt Twa is daarmee vrijwillig waar het kan en professioneel waar het moet.

De resultaten die punt Twa hiermee willen behalen zijn gericht op verbinden, versterken en faciliteren van inwoners.

Kijk ook eens op: http://hetbegintindebuurt.nl/

Punt Twa Balk
Bogermanstraat 7,
8561 BK Balk
balk@punttwa.nl
(06-46294787)
Geopend: woensdag van 9.00 tot 12.00 uur
Spreekuur Regelhulp: woensdag van 13.00 uur tot 14.00 uur

Punt Twa Joure
Brugstraat 1,
8501 EV Joure
(0513-414593)
joure@punttwa.nl
Geopend: dinsdag en donderdag van 09.00 tot 14.00 uur
Spreekuur Regelhulp: dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00-16.00 uur.

Punt Twa Lemmer
Wypke Hofstraat 8, 8531 GM Lemmer (Dienstencentrum Senioren)
Telefoon: 06 – 46 10 47 75
Internet www.hetbegintindebuurt.nl
Mail: lemmer@punttwa.nl
Geopend: maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14:00-16:00 uur

Punt Twa wordt uitgevoerd door Timpaan Welzijn en Miks welzijn in opdracht van  de gemeente  De Fryske Marren.