Signaleringskaart Eenzaamheid

Signaleringskaart Eenzaamheid

Hoe stel je vast of een persoon eenzaam is? Het is immers een persoonlijk gevoel. De eenzaamheidskaart is een middel om op een objectieve manier eenzaamheid te signaleren. Voorwaarde voor de aanpak van eenzaamheid is dat de persoon er zélf iets aan wil doen.

Signaleringskaart eenzaamheid
De kaart is door Timpaan Welzijn samen met de NHL Hogeschool (Talmalectoraat wonen, welzijn en zorg op hoge leeftijd)  ontwikkeld. Vanuit vrijwilligersorganisaties waren  praktische handvaten gewenst om eenzaamheid zorgvuldig te kunnen signaleren. In de praktijk blijkt  het instrument prima te werken; ook voor professionele instellingen in hun gezamenlijke aanpak van eenzaamheid.

Zelf aankruizen van signalen
De kaart is zowel op papier als digitaal beschikbaar en is vooral praktisch in gebruik. De zorgverlener vult de kaart in voor eigen gebruik in. In feite is het een routekaart, waarmee door het aankruizen van relevante items de mate van eenzaamheid kan worden vastgesteld.

Routekaart
Signaleren is de eerste stap, maar dat is eigenlijk pas het begin. Daarom is in de signaleringskaart een routekaart opgenomen waarop de te nemen stappen duidelijk zijn weergegeven. Voordat de kaart in gebruik wordt genomen door zorg- en welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties verzorgt Timpaan Welzijn een uitgebreide instructie. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de manier waarop de signaleringskaart in het dagelijks werk wordt geïntegreerd. Samenwerking is een belangrijke sleutel tot succes.

Doelgroepen signaleringskaart
De signaleringskaart is voor iedereen. Het bevat twee routes. Een lichte route die door vrijwilligersorganisaties kan worden gevolgd en een verzwaarde route “niet pluis”. Uit een pilot is gebleken dat de signaleringskaart ook te gebruiken is bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Er hoort alleen een andere instructie bij. Ook andere gemeenten werken met de signaleringskaart. Hoewel de stappen in elke gemeente hetzelfde zijn, kan de route desgewenst worden aangepast.