Taalcoaches en Taalcafé Opsterland

Taalcoaches en Taalcafé Opsterland

Taal is essentieel voor een succesvolle integratie van nieuwkomers. De inburgeringscursus die nieuwkomers verplicht moeten volgen, is vaak niet voldoende om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. De gemeente Opsterland biedt nieuwkomers daarom een extra steuntje in de rug.

Taalcoaches

Timpaan Welzijn heeft het project Taalcoaches opgezet. Het doel is dat inwoners uit de gemeente nieuwkomers helpen bij het leren van de taal. Bijvoorbeeld door te helpen bij het huiswerk, door gesprekjes te voeren en samen de krant te lezen. Maar ook door samen op pad te gaan naar de markt, museum of sportwedstrijd.

Taalcafé

Eén van de initiatieven is het Taalcafé in de bibliotheek van Gorredijk. In het Taalcafé praten we elke maandag over alledaagse zaken zoals gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. Dat gebeurt onder leiding van Nederlandse vrijwilligers. Het Taalcafé is geen cursus; de gesprekken vinden plaats in een prettige, informele sfeer.

Leren én integreren

Met het Taalcafé en de taalcoaches biedt Opsterland nieuwkomers niet alleen de gelegenheid om onze taal onder de knie te krijgen. Beide initiatieven zorgen er ook voor dat nieuwkomers en bevolking met elkaar in contact komen. Voor veel nieuwkomers is dit een eerste start bij het opbouwen van een sociaal netwerk.