Training ‘Werken vanuit zelfregie’

Training ‘Werken vanuit zelfregie’

Eigen regie en zelfstandigheid
Veel vormen van hulpverlening en ondersteuning zijn gericht op het versterken van zelfregie en eigen kracht. Immers, een persoon die de regie over zijn eigen leven heeft is minder eenzaam, minder afhankelijk en kan langer zelfstandig blijven wonen. Maar hoe stimuleert een hulpverlener de zelfredzaamheid van cliënten? Welke houding is gewenst en hoe snij je het onderwerp ´eigen regie´ aan bij de hulpvrager? De training ´Werken vanuit Zelfregie´ geeft concrete handvatten.

Voor wie?
Professionals en vrijwilligers die in hun dagelijks werk mensen begeleiden bij het versterken van zelfregie en zelfredzaamheid.

Leervragen
De dagelijkse werksituatie is het uitgangspunt. De volgende vragen staan centraal:

  • Zelfregie: wat kan wel en wat kan niet? Is zelfregie haalbaar voor je doelgroep?
  • Hoe past het versterken van zelfregie binnen je visie en werkhouding?
  • Wat moet de professional in huis hebben om zelfregie versterkend te werken? Wat moet je doen of juist laten?
  • Welke zelfregie versterkende methoden zijn er en hoe pas je ze toe in de praktijk?

Inhoud
De training is een onderdeel van het project ´Integrale Aanpak´en focust vooral op de visie en houding van de hulpverlener. Wat houdt zelfregie in, wat betekent ‘zelfregie versterkend werken’ voor je dagelijks werk, hoe sluit dit aan bij je visie en werkhouding…. Allerlei vragen die tijdens de training een antwoord vinden.
De training heeft een sterk actief karakter. Zo ga je aan de slag met methoden en instrumenten die je kunt gebruiken binnen de hulpverlening of ondersteuning. Ook komen de principes van netwerkversterking aan bod en oefen je met motiverende gespreksvoering.

Trainers : twee professionals uit het werkveld, die voor de training zijn opgeleid
Duur van de training : 1 dag
Reactie van een deelnemer aan de training: Je denkt dat je al heel zelfregie versterkend werkt, maar door de cursus/training kom je tot het inzicht dat dit niet altijd zo is.