Vrijwillige inzet in gemeente Noardeast-Fryslân regio Ferwert

Vrijwillige inzet in gemeente Noardeast-Fryslân regio Ferwert

De Doarpsomtinkers helpen inwoners met het regelen van hulp bij eenvoudige vragen van  praktische en sociale aard. Het kan dan gaan om eenmalige kleine klusjes in en rondom het huis en/of het vinden van iemand om mee te wandelen of boodschappen te doen. De hulp wordt geboden door vrijwilligers uit eigen dorp in eigen dorp; de Doarpshelpers.

De Doarpsomtinkers hebben naast een coördinerende taak een signalerende rol richting de professionals c.q. Gebiedsteam.
Project Doarpsomtinkers is er voor en door dorpsbewoners.
De vrijwilligers zijn via de gemeente verzekerd (VNG vrijwilligersverzekering).
Timpaan Welzijn verleent juridisch onderdak en biedt ondersteuning.

Lijst van Doarpsomtinkers

Burdaard
Lolly Kingma –  0519 – 332575
Boukje Allema –  0519 – 332718
Cristina Ytsma –  0519 – 332360
Attje de Roo – 0519 – 332869

Email: r.kingma89@chello.nl

Blija
Johannes Bakker – 0519 – 561868
Lonneke Mienis – 0624496794
Email: doarpsomtinkersblije@outlook.com
Voor meer informatie: WWW.BLIJA.NU

Marrum
Vacant 

Tijdelijk: Anneke van der Kooi – 06 25000677
Email: A.vanderkooi@timpaanwelzijn.nl
Voor meer info: WWW.MARRUMONLINE.NL

Hallum
Dirk Vis – 06-23342291
Renske Visser – 06-15464634
Email: omtinkershallum@gmail.com
Voor meer info:  WWW.HALLUMONLINE.NL

Ferwert
Frans Schreiber – Hendrik de Haan en Elly Bakker
0518- 4112414 of 06-20270184
0518-842519 of 06-54278552
Email: Doarpsomtinkersferwert@gmail.com
Voor meer info:  WWW.FERWERTONLINE.NL

Flieterpen

De vragen proberen we te beantwoorden via de Doarpsomtinkers uit de grotere dorpen.