Vrijwillige inzet in gemeente Noardeast-Fryslân

Vrijwillige inzet in gemeente Noardeast-Fryslân

De Doarpsomtinkers helpen inwoners met het regelen van hulp bij eenvoudige vragen van  praktische en sociale aard. Het kan dan gaan om eenmalige kleine klusjes in en rondom het huis en/of het vinden van iemand om mee te wandelen of boodschappen te doen. De hulp wordt geboden door vrijwilligers uit eigen dorp in eigen dorp; de Doarpshelpers.

De Doarpsomtinkers hebben naast een coördinerende taak een signalerende rol richting de professionals c.q. Gebiedsteam.
Project Doarpsomtinkers is er voor en door dorpsbewoners.
De vrijwilligers zijn via de gemeente verzekerd (VNG vrijwilligersverzekering).
Timpaan Welzijn verleent juridisch onderdak en biedt ondersteuning.

Lijst van Doarpsomtinkers

Burdaard

Lolly Kingma –  0519 – 332575
Boukje Allema –  0519 – 332718
Email: r.kingma89@chello.nl

Blija

Johannes Bakker – 0519 – 561868
Email: j.bakker616@upcmail.nl
Voor meer informatie: WWW.BLIJA.NU

Marrum

Vacant 
Voor meer info: WWW.MARRUMONLINE.NL

Hallum

Dirk Vis – 06-23342291
Renske Visser – 06-15464634
Email: omtinkershallum@gmail.com
Voor meer info:  WWW.HALLUMONLINE.NL

Ferwert

Frans Schreiber – Hendrik de Haan en Elly Bakker
0518- 4112414 of 06-20270184
0518-842519 of 06-54278552
Email: Doarpsomtinkersferwert@gmail.com
Voor meer info:  WWW.FERWERTONLINE.NL

Kollumerzwaag en Veenklooster

Jaring Feenstra – 0511-442288
Jappie de Vries – 0511-444434
Henkie de Vries – 06-57963927
Email: doarpsomtinkerskollumersweach@gmail.com
Voor meer info: www.kollumerzwaag.nl

Kollum

Rianne Mattiesing en Marieke Kamminga – 0511-454083

Flieterpen

De vragen proberen we te beantwoorden via de Doarpsomtinkers uit de grotere dorpen.