Vrijwillige inzet in gemeente Noardeast-Fryslân

Vrijwillige inzet in gemeente Noardeast-Fryslân

De Doarpsomtinkers helpen inwoners met het regelen van hulp bij eenvoudige vragen van  praktische en sociale aard. Het kan dan gaan om eenmalige kleine klusjes in en rondom het huis en/of het vinden van iemand om mee te wandelen of boodschappen te doen. De hulp wordt geboden door vrijwilligers uit eigen dorp in eigen dorp; de Doarpshelpers.

De Doarpsomtinkers hebben naast een coördinerende taak een signalerende rol richting de professionals c.q. Gebiedsteam.
Project Doarpsomtinkers is er voor en door dorpsbewoners.
De vrijwilligers zijn via de gemeente verzekerd (VNG vrijwilligersverzekering).
Timpaan Welzijn verleent juridisch onderdak en biedt ondersteuning.

Lijst van Doarpsomtinkers

Burdaard

Lolly Kingma –  0519 – 332575
Email: r.kingma89@chello.nl

Blija

Johannes Bakker – 0519 – 561868
Email: j.bakker616@upcmail.nl
Voor meer informatie: WWW.BLIJA.NU

Marrum

Vacant 
Voor meer info: WWW.MARRUMONLINE.NL

Hallum

Dirk Vis – 06-23342291
Dini van der Meer – 06-22809662
Email: omtinkershallum@gmail.com
Voor meer info:  WWW.HALLUMONLINE.NL

Ferwert

Hammy Winkel en Elly Bakker – 06-25190524

Email: Doarpsomtinkersferwert@gmail.com
Voor meer info:  WWW.FERWERTONLINE.NL

Kollumerzwaag en Veenklooster

Haije van der Zaag – 06-14198159
Jappie de Vries – 0511-444434
Henkie de Vries – 06-57963927
Email: doarpsomtinkerskollumersweach@gmail.com
Voor meer info: www.kollumerzwaag.nl

Kollum

Japke Bonsma – 06-40227922