Vrijwilligerswerk in gemeente Noardeast-Fryslân regio Kollum

Vrijwilligerswerk in gemeente Noardeast-Fryslân regio Kollum

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Kollumerland ondersteunt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Kollumerland c.a. Timpaan Welzijn coördineert deze activiteiten door middel van:

  • het stimuleren en promoten van vrijwillige inzet via WeHelpen;
  • het waarderen van vrijwilligers: frequent wordt een persoon of vrijwilligersgroep in
    het zonnetje gezet op de sites van de gemeente en het Steunpunt, in de nieuwsbrief
    en in dorpskranten;
  • het passend ondersteunen van vrijwilligers en organisaties;
  • het informeren van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
    We brengen vier keer per jaar een nieuwsbrief uit en plaatsen actuele ontwikkelingen en nieuwsfeiten op de site

http://www.vrijwilligwerken.nl/landing/friesland/kollumerland-en-nieuwkruisland/