Vrijwilligerswerk in gemeente Noardeast-Fryslân

Vrijwilligerswerk in gemeente Noardeast-Fryslân

  • Het ondersteunen van vrijwilligers en organisaties vanuit het gezamenlijk Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Het Bolwerk en Timpaan Welzijn;
  • het passend ondersteunen van vrijwilligers en organisaties;
  • het informeren van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties;
  • het promoten van vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties met elkaar verbinden.