Doarpsomtinkers

Doarpsomtinkers

Geplaatst op 2 april 2021

Doarpsomtinkers

Het project Doarpsomtinkers wordt uitgevoerd in veel dorpen in de regio’s Ferwert en Kollum. Doarpsomtinkers willen samen met het dorpsbelang en de kerken in de dorpen het vragen om hulp gemakkelijker maken.

Waarom is Doarpsomtinkers nodig?

Wij leven in de participatiesamenleving waarin van ons allen gevraagd wordt, om steeds meer zelf te doen. Ook door “langer thuiswonen” nemen de hulpvragen in de dorpen toe.

Wat doen Doarpsomtinkers?

Doarpsomtinkers brengen de hulpvraag en het hulpaanbod bijeen in een dorp. Bij Doarpsomtinkers gaat het om kortdurende klusjes.

Wilt u ook een keertje een ander helpen?

Als u tijd heeft en u wilt graag een ander helpen, dan kunt u zich aanmelden bij Doarpsomtinkers. Neem contact op met Geertje of Annet. Zij leggen u graag uit wat het inhoudt en kijken samen met u waar een hulpvraag is en waar u kunt helpen.

Wat u zoal kunt doen:

  • Chauffeur zijn; bijvoorbeeld eens iemand naar het ziekenhuis brengen)
  • Eenzaamheid tegengaan; ga eens bij iemand langs op de koffie
  • Spelletjes doen met een ander
  • Een wandeling maken
  • Tuinklusjes doen
  • Bent u handig? Klusjes in huis: schilderij ophangen, stopcontact vastmaken, een klein kamertje behangen, kleine reparatieklusjes.
  • Mantelzorgers ontlasten: even oppassen op een dementerende, wandelen met iemand in een rolstoel.
  • Formulieren invullen/helpen bij de administratie

Heeft u een hulpvraag?

Indien u ergens hulp bij nodig heeft kunt u contact opnemen met de Doarpsomtinkers in uw dorp.

Meer informatie over Doarpsomtinkers:

Regio Ferwert: Geertje Miedema 06-46 07 39 68 of mail g.miedematimpaanwelzijn.nl

Regio Kollum: Annet Boonstra 06-52 09 13 53 of mail a.boonstra@timpaanwelzijn.nl