Noardeast-Fryslân

Noardeast-Fryslân

Timpaan Welzijn is vooral actief in regio Kollum en Ferwert. We werken nauw samen met Stichting Welzijn Het Bolwerk, actief in de regio Dongeradeel en in Dantumadiel. Wij richten ons op het versterken van elkaars werk, in het belang van de inwoners.

Met onze projecten leveren we inzet met betrekking tot de thema’s:

  • Jongerenwerk; verbinden & aansluiten, present zijn, participatie, preventie, coachen & begeleiden;
  • Bevorderen vrijwillige inzet en ondersteunen van bewonersinitiatieven;
  • Ondersteuning mantelzorgers.

 In onze werkwijze ligt het accent op:

  • Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet;
  • Niet overnemen, maar ondersteunen/eigen regie versterken van hulpvrager;
  • Het stimuleren en ondersteunen van de vrijwillige inzet. Het onderling verbinden en het promoten van de mogelijkheden met de vrijwillige inzet. Het onderling verbinden en het promoten van de mogelijkheden met de vrijwillige inzet vanuit diverse instanties;
  • Dorpen/inwoners zelf in de schijnwerper en eigenaar laten zijn van initiatieven welzijn & leefbaarheid;
  • Preventief werken, vrijwilligers en sleutelfiguren een rol geven in vroegtijdig opsporen van problemen;
  • Samenwerking/integrale aanpak en bij voorkeur eenvoudige oplossingen voor ingewikkelde problemen;
  • Uitdagend en activerend jongerenwerk; hun eigen talenten en ideeën centraal, “positief opvoeden in het publieke domein”.