De Fryske Marren

De Fryske Marren

Binnen de gemeente de Fryske Marren werken de welzijnsorganisaties Miks, JongFM en Timpaan Welzijn samen rondom de welzijnsopdracht.

De inzet van Timpaan Welzijn is met name gericht op mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk en regelhulp vanuit Punt Twa in Lemmer en Balk en op het project Duomeren in de gehele gemeente.

Per 1 september 2019 wordt de welzijnsopdracht in de Fryske Marren uitgevoerd door de Tintengroep.