Opsterland

Opsterland

Door proactief en vraaggericht te werken dragen we met onze inzet in de gemeente Opsterland bij aan een lokale samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen.

Dit doen we onder andere in de projecten vrijwilligersondersteuning, preventief huisbezoek, begeleiding van Nieuwkomers, het taalcafé en taalcoaches.

Met ingang van 1 januari 2019 zijn een aantal welzijnstaken overgedragen aan het gebiedsteam.