Steenwijkerland

Steenwijkerland

Meer dan dertig wijken en kernen; ze maken Steenwijkerland tot een diverse gemeente. Dit brengt een kleurrijk palet aan sociale uitdagingen met zich mee: van nieuwkomers tot eenzaamheid, van jongeren tot en met het mobiliseren van vrijwilligers.

Hoe verbind je wijken en dorpen die allemaal hun eigen karakter hebben? Hoe geef je invulling aan ‘grootstedelijke vraagstukken’ maar ook aan de zorgen die passen bij een plattelandsgemeenschap? En hoe vind je oplossingen die aansluiten bij de vragen die gemeente én burgers hebben?

Inzicht in problemen en kwetsbare groepen

Met veertien enthousiaste social workers ondersteunt Timpaan Welzijn de gemeente Steenwijkerland om tot een veilig en sociaal leefklimaat te komen. We zetten onze kennis en best practices in om de draagkracht in de samenleving te vergroten. Dit doen we wijk-en vraaggericht. Uiteraard met professionals die zichtbaar en bereikbaar zijn in de wijken en de dorpen.

Versterken van de draagkracht

Of het nu gaat om laaggeletterden of jongeren die buiten de boot vallen: we komen kwetsbare groepen op allerlei plekken tegen. Van Cultureel jongeencentrum De Buze, het Bureau Integratie Nieuwkomers, of huisbezoeken aan senioren: de professionals van Timpaan Welzijn zorgen ervoor dat alle inwoners van Steenwijkerland mee kunnen én mogen doen.

We doen het niet alleen

Rondom elke sociaal vraagstuk werken we samen. In de loop der jaren hebben we een sterk en divers netwerk opgebouwd. Het stelt ons in staat om de juiste verbinding te leggen met doelgroepen én samenwerkingspartners. De gemeente kan hierdoor bouwen op een partner die midden in de samenleving staat.

Meer weten over onze inzet in Steenwijkerland?

Gelieve dit veld leeg te laten.