Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân

In de gemeente Súdwest-Fryslân geeft Timpaan Welzijn uitvoering aan de gezinsgerichte programma’s.

Een beleidsspeerpunt van de gemeente Súdwest-Fryslân is dat ‘kwetsbare jeugdigen, die opgroeien in een gezinssituatie met (mogelijk) kwetsbare ouders preventief, sneller en beter passende hulp krijgen’. Dit vraagt onder meer om effectieve projecten, zoals de gezinsgerichte programma’s Instapje, Opstapje en Opstap zodat – samen met ouders – tijdig geïnvesteerd wordt in een omgeving die liefdevol, stabiel en veilig is en perspectief biedt op een gezonde ontwikkeling-> zo ‘thuis mogelijk’.

De gezinsgerichte programma’s Instapje, Opstapje en Opstap fungeren als middel om ouders thuis te stimuleren tot het scheppen van een meer speel- en leerrijke omgeving voor hun kinderen (van 0-6 jaar). Het voorbeeldgedrag van Stapmedewerkers en opvoedondersteuning in dagelijkse opvoedvragen dragen hieraan bij. Met als resultaat: de kinderen krijgen een betere start op hun schoolloopbaan, respectievelijk in groep 1 en groep 3. Het versterken van de interactie ouders- en hun jonge kind in de thuisomgeving is het uitgangspunt in de Opstapbegeleiding.