Klachtenregeling

Stichting Timpaan Welzijn ziet klachten eigenlijk als een gratis advies. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zijn of haar klachten kenbaar kan maken. Dan werken we eraan zodat de tevredenheid hersteld wordt.

Het is belangrijk om een mogelijke klacht goed af te handelen. Om hier zorgvuldig in te zijn, volgen we een aantal stappen. Die stappen staan in ons reglement beschreven.

Het volledige reglement leest u door op de link te klikken. Klachtenregeling Timpaan Welzijn