Kleinschalige opzet Kom Erbij Week slaat goed aan!

Kleinschalige opzet Kom Erbij Week slaat goed aan!

Geplaatst op 26 januari 2017

Sinds dit jaar is in de gemeente Opsterland het accent van de aanpak eenzaamheid verplaatst naar de dorpen en buurten. En met succes! De activiteiten varieerden van samen eten in Hemrik of Ureterp, met buurtgenoten bespreken wat je samen kunt doen tegen eenzaamheid in Wijnjewoude of een ontmoetingsactiviteit in je buurt in Bakkeveen. De Kom Erbij Week telde in totaal 600 deelnemers.

In plaats van een groot Kom Erbij Festival kozen wij dit jaar voor kleinschalige activiteiten in het Zuidoostelijke deel van de gemeente. Bij de Kom Erbij Week stonden de sociale contacten centraal. Door de kleinschalige aanpak was er dit jaar meer aandacht voor de drie V’s: Verbreden, Verdiepen en Verduurzamen van de sociale contacten.De activiteiten werden gesubsidieerd door de landelijke Coalitie Erbij. Dit vanwege het feit dat gemeente Opsterland tot een van de 20 koploper-gemeenten van Coalitie Erbij behoort die zich structureel inzet voor de lokale aanpak van eenzaamheid.

Bij de activiteiten werkten vrijwilligers , professionals, de dorpssteunpunten van Hemrik, Bakkeveen en Wijnjewoude, de begeleidingscommissie van de Ynrin Ureterp, Samen Weven Aan Leven Ureterp, Timpaan Welzijn, De Friese Wouden en ZuidOostZorg enthousiast met elkaar samen. De combinatie met de Burendag is zeer goed bevallen. Timpaan Welzijn hoopt dat de Kom Erbij Week in de toekomst zich als een olievlek over de andere dorpen en gemeenten gaat verspreiden.