MANTELZORGCAFÉ OPSTERLAND

MANTELZORGCAFÉ OPSTERLAND

Geplaatst op 9 mei 2018

Een mantelzorgcafé is een plek voor ontmoeting en gezelligheid, waar mantelzorgers in
een ontspannen sfeer kunnen praten aan de hand van een thema, ervaringen kunnen
uitwisselen en geïnformeerd worden over ontwikkelingen op het gebied van mantelzorg.
Het mantelzorgcafé vindt om de twee maanden plaats op wisselende locaties in
Opsterland en is een initiatief van het Gebiedsteam Opsterland en Timpaan Welzijn.

Dit mantelzorgcafé komt notaris Fokje Kooi uit Beetsterzwaag een lezing houden.
Zij zal het een en ander vertellen over levenstestament/volmachten, bewind en
mentorschap, testamenten, eigen bijdrage voor de zorg, schenken, afwikkelen van
nalatenschappen en antwoorden op al uw vragen op notarieel gebied.

WOENSDAG 16 MEI
19.30 – 21.15 UUR
Dorpshuis ‘De Buorskip’
Vlaslaan 26 Beetsterzwaag