Mantelzorgmaatje zorgt voor luisterend oor en adempauze

Mantelzorgmaatje zorgt voor luisterend oor en adempauze

Geplaatst op 23 februari 2018

Zorgen voor je naaste: iemand met een lichamelijke of psychische aandoening, een dementerende partner? Dat doe je gewoon. Maar hoe langer mantelzorg gegeven wordt, hoe zwaarder het voor de mantelzorger wordt. Dan ligt overbelasting op de loer. Vrijwillige mantelzorgmaatjes in DDFK gemeenten zorgen voor een luisterend oor en adempauze voor mantelzorgers: even je verhaal doen, even er tussen uit. Aandacht en tijd voor jezelf, weer opladen. Zo kunnen mantelzorgers zich staande houden. Een mantelzorgmaatje vervangt nooit professionele zorg.

Steeds zwaarder
Neem mevrouw X, “In het begin was het nog prima te doen. Mijn man werd wat vergeetachtig, liet bijvoorbeeld de sleutel in de deur zitten als hij naar biljarten ging. Maar op een gegeven raakte hij de weg kwijt in het dorp en was het niet meer vertrouwd achter het stuur van de auto. Zijn gedrag veranderde, af en toe ging hij vreselijk tegen mij te keer. Hij wil niet naar dagbesteding. Ik durf hem niet meer alleen thuis te laten en overweeg mijn koor op te zeggen. Ondertussen word ik zelf ook een dagje ouder en het valt me steeds zwaarder.” Een vrijwillig maatje op de avonden dat zij naar koor gaat zou een uitkomst zijn voor mevrouw X.

Weer vol energie
Of neem familie Y. “Onze dochter van 8 jaar heeft een verstandelijke beperking. We zorgen met liefde voor haar en de buren springen zo nu en dan bij. Sinds kort komt Anneke, een vrijwillig maatje, 1 keer per week bij ons thuis. Dat geeft mij de gelegenheid om een boodschap te doen en te sporten. Als ik na het sporten thuis kom, ben ik weer vol energie en kan ik er weer helemaal voor mijn dochter zijn. Mijn dochter kan het goed vinden met Anneke en ik ook.”

Een luisterend oor
De moeder van T. (11 jaar) wordt regelmatig opgenomen omdat ze depressief is en lijdt aan psychoses. Vader vangt dit in het gezin zo goed mogelijk op, toch kan T. met haar vader moeilijk praten over de zorgen die ze heeft over haar moeder. Voor T. is een maatje gevonden die af en toe leuke dingen met haar doet en luistert naar haar verhaal. Heerlijk voor haar, zo’n luisterend oor.

In vertrouwde handen
Bovenstaande voorbeelden maken duidelijk dat het prettig kan zijn om af en toe een adempauze en luisterend oor te hebben. Welzijnsorganisaties Timpaan en Het Bolwerk zorgen dat mantelzorgers er op kunnen vertrouwen, dat zij en hun naaste in vertrouwde handen zijn. “Wij zoeken maatjes die iets willen betekenen voor mantelzorgers. We zorgen voor een persoonlijke koppeling tussen mantelzorger en maatje, waarbij we wensen en behoeften op elkaar afstemmen. In de training van maatjes besteden we aandacht aan zaken als; omgaan met privacy, normen en waarden, luister- en gesprekstechnieken, kennis over mantelzorg, signaleren, persoonlijke grenzen en verwachtingen.”

15 maart 2018 aftrap project mantelzorgmaatje
Op woensdag 15 maart 2018 is er voor alle mantelzorgmaatjes een feestelijke aftrap van het project en zal ook de eerste mantelzorgtraining plaatsvinden. Graag vooraf aanmelden.

Contact of aanmelden?
Op zoek naar een mantelzorgmaatje of aanmelden als mantelzorgmaatje? Meer informatie? Zie ook onze advertentie in deze krant.
Gemeenten Dantumadiel en Dongeradiel: Baukje Jansma-Brander, Het Bolwerk 0519-292223 b.brander@het-bolwerk.eu
Gemeenten Ferwerderadiel en Kollumerland: Riemie van Dijk, Timpaan Welzijn 06-53964635 r.vandijk@timpaanwelzijn.nl