Anneke van der Kooi

Anneke van der Kooi

Sociaal werker gebiedsteam en senior opbouwwerker

Anneke van der Kooi is een allround senior welzijnswerker, breed inzetbaar binnen het sociaal domein, heeft adequate (actuele) kennis en jarenlange werkervaring. Zij bezit een uitgebreid functioneel netwerk en is expert op het terrein van:

– Samenlevingsopbouwwerk c.q. projectontwikkeling en – projectcoördinatie;

– De ondersteuning van burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties;

– De aanpak van multiproblem problematiek.

Anneke van der Kooi denkt in oplossingen, en laat daarbij veel creativiteit zien, toont realisatiekracht en weet mensen en organisaties mee te krijgen in nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden.

Werkzaamheden:
sociaal werker gebiedsteam DDFK met naast individuele hulp als specifieke aandachtsgebieden preventieve activiteiten, participatie, stimulering inzet vrijwillige hulp, mantelzorgondersteuning, aanpak buurtoverlast en het bereiken van zorgmijders;
opbouwwerk in de DDFK- gemeenten o.a. project Doarpsomtinkers, ondersteuning burgerinitiatieven, preventieprogramma’s.

Contactmogelijkheden