Marije Holtrop

Marije Holtrop

Medewerker Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering

Welzijn is… 
Zowel fysiek als geestelijk volwaardig mee kunnen doen in de
maatschappij.

Werkzaamheden:
-Stap-programma
-Opvoedingsondersteuning
-Taalontwikkelingsstimulering
-Signaleren
-Intake- , tussen- en eindgesprekken uitvoeren

Ik maak me hard voor:
Elk kind heeft het recht om zich te kunnen ontwikkelen in een stimulerende,
creatieve en veilige omgeving. Niet alle kinderen in onze samenleving
groeien op in zulke ideale omstandigheden. Door hen te begeleiden en voor
te bereiden op de basisschool in samenwerking met ouders, worden er
betere kansen voor deze kinderen gecreëerd.
Hierdoor draag ik bij aan het verkleinen aan achterstanden in het onderwijs.

Contactmogelijkheden