Riemie van Dijk

Riemie van Dijk

Senior sociaal werker

Welzijn is…

Kwaliteit van leven ervaren en de touwtjes van je leven zelf in handen hebben

Specialties:

√ Innovatie, ontwikkelen en ontwerpen van nieuw werk
√ Investeren in kwaliteit van medewerkers
√ Onderzoek en rapportage
√ Storytelling > gebruik maken van de kracht van verhalen

1. Spelen met talen en verhalen: ik maak graag gebruik van verhalen (storytelling),
ik maak graag gebruik van beeldtaal (metaforen, spreekwoorden en gezegden)
Dit talent zet ik in bij: jaarverslagen, werkplannen, fondsaanvragen, aanbestedingen,
nieuwsbrieven, artikelen in de pers.

2. Spelen met denkbeelden: ik mag graag stoeien met concepten en theorieën, kijken wat werkt of me aanspreekt in een bepaalde aanpak en die elementen vervolgens gebruiken in andere situaties. Voorbeelden van gebruik van dit talent zijn: stoeien met (de betekenis van) transformatie/kanteling, toepassen van the golden circle op mezelf
en Timpaan Welzijn. Opzetten en uitvoeren van onderzoek, bijvoorbeeld effectmeting, tevredenheidsonderzoek, onderzoek naar wat de verhalen van medewerkers vertellen over identiteit en kernwaarden van Timpaan Welzijn.

3. Spelen met beweging: ik loop graag voorop in verandering; ben altijd nieuwsgierig naar het onbekende. Dit talent zet ik in bij ontwikkelen leer- en ontwikkelplan 2017 voor medewerkers, innovatieve projecten (Piramide op zijn kop, Ontzorgen & ontschotten, Ondersteuning Vluchtelingen, Opgroeien en opvoeden in armoede, Happy Moms)

4. Spelen met grenzen: ik mag graag een beetje provoceren om te zien wat er dan gebeurt. Ik vind het leuk om te kijken hoe ze educatie, zorg en welzijn aanpakken in andere landen. Bijvoorbeeld door me te verdiepen in (literatuur/filmpjes over) de ABCD methode, Community Mapping) Letterlijk over de grens > Hoogtepunten zijn het bezoek aan Reggio Emilia (beroemd vanwege visie op kinderopvang/voorschoolse educatie) en Zweden (voorloper WMO).

Werkzaamheden:

• Gezond, fit en actief ouder worden
(o.a. benutten zilveren kracht, preventief huisbezoek)
• Gezond en veilig opgroeien en opvoeden van jeugd 0-6 jaar
(o.a. Gezinsgerichte programma’s Opstapje en Opstap)
• Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning
(o.a. werven, trainen vrijwilligers)
• Mantelzorgondersteuning
(o.a. Respijtzorg)

Ik maak me hard voor:

Erkenning van de toegevoegde waarde van welzijn voor transformatie van het sociale domein. Wij maken het verschil, wij hebben de ervaring: bakens Welzijn Nieuwe Stijl.
Investeren in (talent en competentie)ontwikkeling van medewerkers. Medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie. Medewerkers anno nu moeten transformatie proof zijn.

Contactmogelijkheden