Nieuwkomers tekenen participatieverklaring

Nieuwkomers tekenen participatieverklaring

Geplaatst op 2 maart 2017

Op woensdag 15 februari tekenden dertien nieuwkomers de participatieverklaring als onderdeel van de inburgering. Voorafgaand aan de ondertekening volgden zij een workshop over de normen, waarden en regels van Nederland. Het zijn de eerste participatieverklaringen die zijn ondertekend door nieuwkomers die vanaf 1 januari 2016 in de gemeente Weststellingwerf wonen.

In de workshop staan begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal. De workshop is goed ontvangen door de nieuwkomers, iedereen deed enthousiast mee. Door het ondertekenen van de verklaring geven nieuwkomers aan dat zij kennis hebben genomen van de waarden en spelregels in Nederland, deze respecteren en dat zij een actieve bijdrage willen leveren aan de Nederlandse samenleving. De ondertekening van de participatieverklaring vond plaats in het bijzijn van wethouder Cor Trompetter: “Het is belangrijk om je thuis te voelen in een ander land. Begrip van de regels en gewoonten is hiervan een belangrijk onderdeel. Als gemeente willen wij hiervoor handvatten bieden.”

De participatieverklaring geeft een extra impuls aan de integratie en participatie van nieuwkomers. De workshops worden verzorgd door Timpaan Welzijn.