Op de been in Beesterzwaag

Op de been in Beesterzwaag

Geplaatst op 14 maart 2016

Op zaterdag 2 april wordt in Beetsterzwaag de informatiedag “Op de Been”  gehouden voor inwoners van 60 jaar en ouder in Beetsterzwaag en omliggende dorpen. Dat het belangrijk is om in beweging te blijven is voor iedereen zo langzamerhand wel duidelijk. Het kan overgewicht en ziektes voorkomen. Maar bij het ouder worden, steekt de onzekerheid soms ook de kop op. Onzekerheid omdat het evenwicht, het gehoor of het zicht minder wordt en angst om te vallen.

“Op de Been” is een informatiedag over veilig in beweging zijn en blijven. De dag richt zich op twee onderdelen; valpreventie in en om het huis en veilig op de fiets. Er zijn workshops over valpreventie/veilig bewegen van Medifit, behendigheidsoefeningen met verschillende soorten fietsen van de Fietstersbond en een reactie-, oog- en hoortest van Veilig Verkeer Nederland.

Verder wordt er voorlichting gegeven door o.a. de Fietsersbond in samenwerking met de fietsenwinkel in Beetsterzwaag, door de ergotherapeut van de Friese Wouden, door de buurtsportcoach over bewegingsactiviteiten. Ook is er een informatiemarkt over allerlei zaken aangaande beweging of het voorkomen van vallen, zoals bijvoorbeeld de Huistest.

“Op de Been” wordt mede mogelijk gemaakt door de van Teyensfundatie en wordt georganiseerd door Sport in Opsterland, Medifit, it Klaverblêd en Timpaan Welzijn. Het vindt plaats in activiteitencentrum it Klaverblêd en dorpshuis de Buorskip aan de Vlaslaan van 9.30 tot 16.00 uur. Deelname kost €2,50, dit is inclusief lunch, koffie en thee.

Opgave en meer informatie
j.batteram@sportfryslan.nl of 06-30062297.