Oproep aan alle inwoners van Noard East Fryslân en Dantumadiel

Oproep aan alle inwoners van Noard East Fryslân en Dantumadiel

Geplaatst op 19 maart 2020

Coronavirus: Wat kunnen wij samen doen, in deze moeilijke tijd?

In deze moeilijke tijd met het Coronavirus wordt het welzijn van een ieder flink op de proef gesteld. Dan is het nog belangrijker dat we waar mogelijk, als inwoners in deze regio met zijn allen de schouders eronder zetten en zorgen voor de kwetsbaardere medemens die dit nodig heeft.

Hoe kan jij helpen?

Er zijn gelukkig online én op afstand vele, mooie, manieren om toch naar elkaar om te kijken, want het fysieke contact moeten we tot een minimum beperken. Samen kunnen we het wat gemakkelijker maken, voor iedereen, die nu aan huis is gebonden en de deur niet uit gaat.

Mooie, praktische, voorbeelden kunnen zijn: boodschappen voor iemand meenemen, een maaltijd koken, telefonisch contact om te horen hoe het gaat, ophalen van medicijnen, blokje om met de hond etc. Lokaal ontstaan al initiatieven via sociale media.

Oproep aan een ieder: “kijk goed om je heen en bied hulp aan”!

Wat doen wij vanuit de welzijnsorganisaties, Welzijn Het Bolwerk en Timpaan Welzijn?

Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar en verbinden mensen met elkaar waar dat niet vanzelf ontstaat. We maken hierbij gebruik van alle hartverwarmende initiatieven die om ons heen worden opgezet. Daarom zullen we de komende weken een overzicht maken van al deze initiatieven, zodat dit voor iedereen zichtbaar is en te gebruiken.

Hierbij gaat het om lokale initiatieven, door actieve inwoners opgezet maar ook om initiatieven op landelijk niveau. Door ons brede netwerk in beide gemeenten zetten wij erop in deze initiatieven en ideeën te bundelen, en bij een ieder onder de aandacht te brengen, zodat vraag en aanbod elkaar goed kunnen vinden.

  • Ben je gestart met, of aangehaakt bij een initiatief wat kwetsbare inwoners ondersteunt? Geef het aan ons door zodat wij de boodschap verder kunnen verspreiden. Ons netwerk is hierin breed.
  • Wil jij graag je hulp aanbieden maar weet je niet waar je moet zijn? Schroom dan niet contact met ons op te nemen; wij kunnen je wellicht in verbinding brengen met de juiste mensen.
  • Natuurlijk zijn wij voor vragen altijd bereikbaar. Wij staan voor het welzijn van alle inwoners, juist ook in deze tijden waarbij kwetsbaarheid groter is dan anders. Mocht je niet weten waar je moet zijn met je vraag, of geen hulp kunnen vinden, neem dan gerust contact met ons op.

Wij zijn bereikbaar:

  • Welzijn Het Bolwerk: aanwezig op maandag t/m vrijdag van 9:30 – 12:00; bel 0519-292223
    of mail naar info@het-bolwerk.eu
  • Timpaan Welzijn: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur op 0513-433933 of mail naar info@timpaanwelzijn.nl

Op de website van Welzijn Het Bolwerk volgt een overzicht van lokale en landelijke initiatieven, wat dagelijks wordt geactualiseerd. Ga naar deze website om hierbij aan te sluiten, of uw vraag te stellen. Ook kunt u via Facebook ons blijven volgen.

Website:  

Welzijn Het Bolwerk

Timpaan Welzijn

Facebook: Welzijn het Bolwerk

Timpaan Welzijn Noardeast-Fryslân