Over ons

Timpaan Welzijn Verbindt

Eenzaamheid, vergrijzing, armoede, veiligheid: elke straat, elke wijk en elk dorp kent z’n sociale vraagstukken. Maar hoe ga je hier als gemeenschap mee om? Hoe voorkom je problemen en hoe zorg je ervoor dat mensen zich samen verantwoordelijk voelen? Timpaan Welzijn brengt sociale vraagstukken in kaart, ondersteunt kwetsbare groepen en boort sociaal kapitaal aan. Met onze experts, expertise en best practices maken we mens en samenleving sterker én zelfredzamer. Dit doen we voor gemeenten, burgers, organisaties en instellingen.

Onze missie

‘Onze missie is dat alle mensen kunnen participeren in de samenleving. Daartoe versterken en benutten wij ieders eigen kracht’

Hoe doen wij dat?

Timpaan Welzijn is actief op het gebied van opvoeden en opgroeien,  jongerenwerk, opbouwwerk en ouderenwerk. Dit doen wij:

  • op locatie en op straat. Hier kunnen onze doelgroepen terecht voor activiteiten, hulp, ondersteuning of een luisterend oor. Laagdrempelig en voor een brede doelgroep
  • met professionals die ontwikkelingen op het gebied van welzijn op de voet volgen.
  • door initiëren van innovatieve projecten; vraaggestuurd en gericht op preventie.