Rapportage preventief en activerend huisbezoek

Rapportage preventief en activerend huisbezoek

Geplaatst op 2 februari 2016

Wat is nodig om te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen? Voor Timpaan Welzijn is Preventief Huisbezoek door vrijwilligers aan 75 plus ouderen één van de manieren om te zorgen dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en regie kunnen voeren over het eigen leven.

Preventief Huisbezoek levert kennis op over wat er speelt achter de voordeur” bij 75+ ouderen. Die kennis kan gebruikt worden om gemeentelijk preventief ouderenbeleid te ontwikkelen en zorgen voor een verminderd beroep op zorg.

Hoe is de rapportage tot stand gekomen?
Getrainde vrijwilligers hebben 220 ouderen in Sneek, Bolsward, Workum en Koudum bezocht. Preventief Huisbezoek is een preventieve en activerende variant van het “keukentafelgesprek” dat gevoerd wordt door medewerkers van de gebiedsteams. Tijdens het huisbezoek neemt de vrijwilliger een vragenlijst door met de oudere. De vragen gaan over passend wonen, woonomgeving, gezondheid, mobiliteit & vervoer, sociale contacten, gebruik van de computer, beroep op voorzieningen, mantelzorg, financiën.

Download de rapportage