SamSam in het voorprogramma van Updiggin in Theater Sneek

SamSam in het voorprogramma van Updiggin in Theater Sneek

Geplaatst op 5 juli 2017

Eenheid in verscheidenheid

Samen met bewoners uit Sneek invulling geven aan het voorprogramma van Updiggin, een Afrikaanse intrige in pop, rock en soul; dat was onze opdracht zo’n ruim twee maanden geleden, waarbij er geen script lag en er geen uitgezette lijnen bestonden. Een enorme uitdaging waarbij het einddoel steeds voor ogen werd gehouden namelijk mensen met verschillende achtergronden en culturen samenbrengen middels zang, muziek, beeldende vorming en poëzie. En na ruim 10 weken voorbereiden, samen zoeken en ontdekken, is het ontstaan: een prachtig palet van kleuren bijeengebracht in een schilderij van mensen die elkaar hebben gevonden en niet meer loslaten. We zijn een familie geworden, roept een van de deelnemers, wat moeten we straks als de voorstelling geweest is? We blijven elkaar toch wel zien?

Hoewel de woordelijke communicatie soms enig geduld vergde bleek de verbindende factor onze enorme interesse in elkaar en dat waar de ander zich mee presenteren wil. Als vanzelf ontstond het verhaal, was de voorstelling daar. De landen die worden vertegenwoordigd, de talen die worden gesproken en worden verstaan door alleen al te luisteren naar de klanken van de intonatie, de verassende combinaties van muziekstijlen vanuit de diverse culturen; je moet dit meegemaakt hebben en ervaren dat het kán: leven in verbinding met elkaar, eenheid in verscheidenheid!