Stichting Welzijn Het Bolwerk en Timpaan zijn blij met  mantelzorgmaatjes

Stichting Welzijn Het Bolwerk en Timpaan zijn blij met mantelzorgmaatjes

Geplaatst op 20 maart 2018

DDFK GEMEENTEN – Welzijnswerkers Riemie van Dijk (Timpaan) en Baukje Brander (St. Welzijn Het Bolwerk) hebben de handen ineengeslagen bij hun initiatief voor mantelzorgmaatjes. Middels een wervingscampagne en scholing voor vrijwilligers, zorgen zij samen met mantelzorgers en vrijwilligers voor een passende match. Het initiatief is op 15 maart 2018 feestelijk van start gegaan in het Multifunctioneel Centrum in Burdaard.

De deelnemers werden onthaald met oranjekoek met “Bedankt” erop. Beide Welzijnsorganisaties zijn namelijk erg blij dat maatjes zich aangemeld hebben. De overheid trekt zich terug, er wordt meer verwacht van de burgers zelf. En dat kan consequenties hebben. Iemand die voor zijn of haar naaste zorgt (een mantelzorger) kan – zeker als de mantelzorg langer duurt- uit balans raken omdat er weinig tijd voor zichzelf overblijft. “Om goed voor een ander te kunnen zorgen moet een mantelzorger goed voor zichzelf zorgen” vertelden Brander en van Dijk. Even het dorp in, leuke dingen doen, contact met andere mensen helpt om even op adem te komen en het vol te houden. Als een mantelzorger omvalt, kan het betekenen dat de zorgvrager niet langer thuis kan blijven wonen.
Maatjes helpen mantelzorgers om het vol te houden. Ze kunnen op verschillende manieren worden ingezet, denk bijvoorbeeld aan: bijdragen aan het versterken van het sociaal netwerk, als luisterend oor of een oogje in het zeil houden wanneer een mantelzorger er even tussenuit wil.

Wie meer informatie wil, zich wil aanmelden als maatje of als mantelzorger kan dat doen via Riemie van Dijk 06-53964635 of Baukje Brander 06-39012655. Mailen kan ook r.vandijk@timpaanwelzijn.nl b.brander@het-bolwerk.eu