Jongeren

Jongeren

Elkaar ontmoeten, sporten, op internet surfen, huiswerk of muziek maken. Jongeren zijn de toekomst. Ze verdienen een kans om zichzelf te ontwikkelen en een plek te krijgen in de samenleving.

Waarom jongerenwerk van Timpaan?

De jongerenwerkers van Timpaan dagen jongeren van 10 tot 23 jaar uit om zelf keuzes te maken en initiatief te nemen. Zij weten wat hen beweegt; helpen hun talenten te benutten, eigen verantwoordelijkheid en weerbaarheid te vergroten; hen te helpen bij het oplossen en voorkomen van problemen. Met name jongeren in een kwetsbare positie vinden bij Jongerenwerk de ondersteuning die maakt dat ze weer lekker in hun vel zitten.

Werkwijze jongerenwerkers Timpaan

  • weten de jongeren te vinden en zich aan hen te binden
  • zijn op de hoogte van wat er speelt
  • helpen bij het zoeken naar oplossingenvoor hun problemen
  • helpen hun talenten te benutten
  • bij de inrichting van wijk of dorp, bijvoorbeeld bij het realiseren van een skatebaan
  • ondersteunen bij het uitvoeren van activiteiten
  • ondersteunen en begeleiden vrijwilligers
  • leveren een belangrijke bijdrage aan het lokaal jeugdbeleid,bijvoorbeeld door het opzetten van een jeugdraad
  • werken nauw samen met verschillende betrokkenen zoals gebiedsteams, politie, scholen, hulpverlening, etc.

Jongerenwerk in bedrijf

Een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren; dat is waar jongerenwerk zich op richt. Een stap verder is de preventieve functie van jongerenwerk, zoals het tegengaan van jeugdoverlast op straat en het voorkomen van schooluitval. Nauwe samenwerking met politie, scholen, hulpverlening, etc. dragen hiertoe bij.

Werkveld jongerenwerk Timpaan

Timpaan Welzijn is actief in verschillende gemeentes op het gebied van jongerenwerk. Druk hieronder op de links voor meer informatie wat wij doen per gemeente.

Jongeren zijn de toekomst

Investeren in de jeugd is investeren in een gezonde samenleving.Een jongere die lekker in z’n vel zit, functioneert beter binnen het gezin, op school en onder vrienden. Het meedoen in onze samenleving, is hierbij het uitgangspunt.Wilt u weten wat jongerenwerk voor u kan doen? Neem contact met ons op!