Opvoeden en Opgroeien

Opvoeden en Opgroeien

Leren delen, samen spelen, ruziemaken en weer goedmaken, ontdekken waar de grenzen liggen. Ieder kind verdient een solide basis om gezond op te groeien en een plek te krijgen in de samenleving.

De kinderwerkers van Timpaan helpen ouders bij opvoedvragen als ze zelf de antwoorden niet weten; leren kinderen respectvol met elkaar om te gaan; organiseren activiteiten zoals de straatspeeldag; coördineren naschoolse activiteiten en nog veel meer.

Waarom kinderwerk?

Om kinderen en tieners te leren participeren in de maatschappij; want wie op tijd handelt, voorkomt problemen in de toekomst. In samenwerking met (brede) scholen, wijk- en dorpsvereniging, buitenschoolse opvang en jeugdzorg organiseert kinderwerk allerlei activiteiten. Ontspanning en ontmoeting, ontwikkeling van de creativiteit, sociaal-emotionele ontwikkeling en educatieve vorming staan hierbij voorop. Bij kinderwerk voelen kinderen zich veilig en vertrouwd in een prettige groepssfeer. Hun talenten worden er ontdekt en gestimuleerd.

Kinderwerk in bedrijf

  • initiëren, ondersteunen en begeleiden de vrijwillige inzet
  • bouwen aan netwerken
  • coördineren naschoolse activiteiten
  • leren kinderen om te gaan met elkaar met respect
  • bieden kinderen de ruimte om te spelen
  • helpen ouders bij opvoedvragen
  • zijn onderdeel van het sociale vangnet
  • leveren een belangrijke bijdrage aan het lokaal jeugdbeleid

Wilt u samen met uw kind spelend leren? Kijk dan ook eens naar ons programma Opstap en Opstapje.

Kinderwerk is Kinderrecht

Kinderen hebben rechten. Op zorg en liefde, ruimte om te spelen, op een gezonde ontwikkeling, vrije tijd en op deelname aan culturele- en recreatieve activiteiten. In het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind is dit vastgelegd en gemeenten zijn verplicht om hiertoe bij te dragen.